Disclaimer

Disclaimer voor Voor aan de muur &zo - Op deze pagina vindt u de disclaimer van Voor aan de muur &zo , zoals deze beschikbaar is gesteld door Voor aan de muur &zo. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang deze informatie niet gekopieerd, verspreid of op een andere manier gebruikt of misbruikt wordt. De informatie op deze website alleen te hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Voor aan de muur &zo  is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij .

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Voor aan de muur &zo te mogen claimen of te veronderstellen.

Voor aan de muur &zo streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.  Voor aan de muur &zo aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarna wij via hyperlinks verwijzen.

1
Hi! Waar ben je naar op zoek?